Marka Değerleri Nasıl Oluşur? Marka Değeri Nedir?

marka değeri markanın adıyla, simgesi ile bağlantılı ve üretici firmaya ya da firmanın müşterilerine hizmet ve ürün yoluyla sağlanan değeri azaltan ya da artıran pasifler ve aktifler bütünü olarak tanımlanır. Böylece marka değeri, marka bilgisinin farklılaşmasına da yol açar. Marka değeri, gelecekte oluşacak olan nakit akışının günümüzdeki değeri ve derecesi, oluşumundaki hız ve süreklilik bunların gelecek günlerdeki geri dönüşlerinin risklerini etkiler.

- Reklam -

Marka Oluşturma Süreci

marka değerleri nasıl oluşur  sorusu için öncelikle işletme karlılığını ve geleceğini doğrudan etkileyecek olan markanın ne olduğu konusu üzerinde durulması gerekir. Bu bakımdan yapılacak olan marka tanımlamasında markayı ürünün ya da hizmetin kimliği şeklinde ifade edebiliriz. Kendine has ismi, logosu ve kendine ait renkleri olan marka, müşterilerinin aklında izler bırakacak etkileyici bir şekilde tasarlanmalıdır. Tasarlama süreci yalnızca görsel açıdan değil aynı zamanda fikirsel açıdan da oldukça kusursuz olmalıdır.

Marka Değeri Oluşturma Aşamaları

Marka değeri oluşturma aşamaları  şu şekilde sıralanabilir:

  • Araştırma ve analiz aşaması,
  • Bölümleme, hedefleme ve konumlandırma aşaması,
  • Marka kimliği oluşturma aşaması,
  • Planlama aşaması,
  • Uygulama aşaması şeklinde olan aşamalardan oluşur.

Bu aşamalardan sonraki süreçte ise, bütün bu aşamaların tek tek takip edilmesi ve her uygulamanın performansına uygun bir şekilde değerlendirilerek gerekirse de revize edilerek devam ettirilmesi gerekir.

- Reklam -

Araştırma ve analiz aşamasında; tüketiciler, rakipler ve pazarla alakalı analizlerde bulunulur. Bu aşamada markanızla alakalı zayıf ve güçlü yönlerinizi, geçmişteki satışlarınızı, ekibinizin yetkinliğini ve gelecek hedeflerinizi sorgulayabilirsiniz. Rakip firmaların ürün alanlarını ve marka konumlarını sorgulamak mümkündür. Aynı zamanda da müşterilerin satın alma davranışları ve pazarın evrimi gibi konuları da anlamaya çalışmak gerekir.

Bölümleme, hedefleme ve konumlandırmada, oluşturulan markanın pazarı anlamlı olan parçalara bölünür ve anlamlı parçalar içerisinde de markaya uygun bir pozisyon belirlenir. Daha sonra da tüketici beklentilerine uygun olarak konumlandırma fikrini de geliştirmek gerekir. Ardından da konumlandırma fikrinin müşteri zihninde nasıl bir yer edineceğiyle alakalı marka kimlik dökümanı oluşturulur. Bu dökümanında da markanın tüketicilere ne vaat ettiği, ürün genişleme alanının ne şekilde olacağı, markanın hedef kitlesinin hangi kitle olduğu ve ana rakiplerinin de kimler olduğu gibi unsurlar belirlenmelidir. Yani bir marka kimliği oluşturulmalıdır. Bu kimlik dökümanının da paralelinde oluşturulacak olan markanın hedefleri belirlenir.

Marka Değeri Nedir?

marka değeri nedir sorusunun cevabı markanın hedef kitlesi aracılığıyla değerlendirildiğinde açığa çıkan bilgiler bütünü olduğudur. Markanın bilinirliği, oluşturulan kalite algısı, markaya duyulan sadakat marka değerini ifade eden unsurlardır. Bunun yanında marka değeri, tüketiciler tarafından bilinen bir marka adı olmanın, ürünün kalitesini ve markanın toplum üzerindeki algısını da doğrudan etkilediğinin kanıtıdır.

Marka Değerinin Önemi

marka değeri neden önemlidir  sorusu şu şekilde açıklanabilir:

Güçlü bir marka iyi olan yetenekleri çeker ve bu durum işe alım maliyetlerini de düşürür. Marka, çalışanlarını ortak olan bir kurum kültürü çevresinde toplar. Pozitif olan bu tutum da çalışan motivasyonunu ve memnuniyetini arttırır.

Bu durum, pazarlama bütçesinden ciddi anlamda tasarruf ederken ve marka pazarlama mesajlarının da yayılmasını artırıp sonuçta da kurumun iyi bir şekilde reklamının yapılmasını sağlamaktadır. Marka değeri, çetin rekabet şartlarında benzer özelliklere sahip olan malları veya hizmetleri birbirinden ayırmaya da yardımcı olur.

Böylelikle marka, tüketiciyi ve üreticiyi diğerleriyle benzer olma durumundan da kurtarıyor. Bu bakımdan mal ya da hizmeti benzerlerinden ayırarak sürdürülebilirliği sağlamak için marka değeri oluşturmak büyük önem taşır.

Benzer İçerikler

Bizi takip et!

Instagram'da takip edin